Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2013

vermil
vermil
Chcieliśmy zbudować miasto nie dla biznesu i samochodów, ale dla dzieci. Zamiast konstruować nowe wielopasmówki, ograniczyliśmy ruch samochodowy. Zainwestowaliśmy w dobrej jakości chodniki, piesze pasaże, parki, drogi dla rowerów, biblioteki. Zlikwidowaliśmy tysiące billboardów reklamowych i posadziliśmy drzewa. Jedynym celem naszych codziennych wysiłków było szczęście.
— Enrique Penalosa, były burmistrz Bogoty
Reposted bymaraskowawonderlustqueenzEveR13-dayswojtekjmalinowowaeirenamynameMezamemanivelamaly-pandzikchangetheworldpuertoricomishastahuggybear
vermil
vermil

January 07 2013

vermil

December 14 2012

vermil
Yuping Cableway, Mount Huangshan, China
Reposted fromcube cube viaAluslaw Aluslaw
vermil
8494 6bd0 500
Reposted fromlikeaboss likeaboss
vermil
vermil

High Trestle Trail Bridge (Boone County, U.S.) designed by David B. Dahlquist, RDG Dahlquist Art Studio.

Reposted fromsawb sawb
vermil
Colorado
Reposted frombethgadar bethgadar viaAluslaw Aluslaw

December 01 2012

vermil
vermil
Kraków
Reposted fromszopkowa szopkowa viabawelniana bawelniana
vermil
9098 966c
Reposted fromlukensz lukensz viavideogames videogames

November 19 2012

vermil
6367 755a

November 11 2012

vermil
Ta myśl pod czaszką taka żmudna,
Tak przyczepiła się i boli:
Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Na dni, co plotą się spokojnie,
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?
— Wojciech Młynarski - "W szkole wolności"

November 05 2012

vermil
1616 ce6d 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy
vermil

October 20 2012

4673 62e7

ohfuckitstati:

Welcome to my mind

October 14 2012

vermil
0870 9f57 500
cdp.pl
vermil
0842 206d
cdp.pl
Reposted byweronikako weronikako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl